Social programs are temporarily suspended
The foundation temporarily suspended implementation of social programs.
Familization tour in the Mining Complex and tree planting in Tumanyan city
Կազմակերպվեց հերթական՝ թվով 14-րդ հասարակական ծառատունկը, որին նախորդեց ճանաչողական շրջայց Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում: